Vad gör Orsa Besöksgrupp?

Orsa Besöksgrupp startades i april 2013 av Margareta Stjernqvist.

Idén till Orsa Besöksgrupp växte fram under 2012 då jag i mitt arbete som Diplomerad Fotterapeut gjorde hembesök ute i byarna och nere i själva Orsa. Under samtalen med en del av mina kunder berättade de hur ensamma de kände sig trots att de hade hjälp av Hemtjänsten. Problemet är att de kanske både ser och hör dåligt samt har svårt att röra sig vilket gör dem isolerade. Barn, släkt och vänner befinner sig kanske långt borta. I bästa fall får de besök några gånger per halvår och det är då de kommer ut i friska luften. Detta fick mig att tänka till. Jag kommer själv bli pensionär om ett antal år och då vill i alla fall inte jag sitta ensam. Jag kände att jag ville ha en förändring, redan nu. Det är därför som Orsa Besöksgrupp finns idag.

Under september 2014 bildade Orsa Besöksgrupp en ideell förening för att bättre kunna tillgodose de äldres behov.

Orsa Besöksgrupp är en öppen förening för alla, ung som gammal, som kan tänka sig att arbeta för Orsas äldre befolkning. Föreningen har sin hemort i Orsa kommun.

Orsa Besöksgrupp använder sig av Volontärer för att genomföra sin verksamhet. Vi söker dig som kan tänka dig att ge lite av din tid för att hjälpa till och därigenom glädja en annan medmänniska.

Du väljer själv hur mycket tid du vill lägga ner. Du väljer också med vad du vill hjälpa till med. Om du är intresserad att vara med i vårt härliga gäng så kontaktar du Margareta Stjernqvist 070-601 11 55. Du kommer bli kallad till en informationsträff där du får veta mer.

Orsa Besöksgrupp vänder sig till dig som önskar få besök i hemmet för social samvaro, vill ha hjälp med att läsa och fylla i papper, promenadhjälp, hjälp i kontakten med myndigheter m.m. Du kan läsa mer under Orsa Besöksgrupps mål och inriktning. Hör gärna av dig till Margareta Stjernqvist 070-601 11 55.

Orsa Besöksgrupps mål och inriktning är att arbeta aktivt för att främja de äldres hälsa, välmående och trygghet genom…….

… att bryta de ensammas ofrivilliga isolering.
… att de ska känna att de finns och blir sedda.
… att de ska få besök i hemmet för social samvaro.
… att anordna aktiviteter där de får träffa andra.
… att vara ledsagare till läkare och tandläkare m.m.
… att hjälpa till att läsa och fylla i dokument.
… att få tips och råd om olika funktioner
i samhället samt att få hjälp i kontakten med myndigheter.

För att verksamheten ska kunna bedrivas på ett effektivt och säkert sätt är vi beroende av våra Volontärer som gör ett fantastiskt arbete samt bidrag och gåvor för den löpande driften. Sätt gärna in en slant för ett gott ändamål på Bankgiro 581-4066. Ett stort tack till alla som redan idag stöttar oss på något sätt så att vi kan fortsätta med vår viktiga verksamhet för de äldre i Orsa kommun.

Orsa besöksgrupp samarbetar med:
Svenska kyrkan i Orsa Församling.

Sponsorer:
Orsa Besparingsskog
Studiefrämjandet i Orsa
Pathos Reklam

Kontaktuppgifter:
Orsa Besöksgrupp
C/o Margaretas Massage & Fotvård
Järnvägsgatan 21
794 30 Orsa

orsabesoksgrupp@gmail.com

Övrigt:
BG 581-4066
Organisationsnummer 802490-8512